Keresés


Hírek
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés!

A házhoz menő zöldhulladék és kerti nyesedék gyűjtés időpontjai Balassagyarmaton:

  • 2021. október 22  Péntek - Déli városrész  (Vasúttól Szügy felé) 
     
  • 2021. október 25  Hétfő - Északi városrész (Vasúttól Felvidék felé)

A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas lebomló zsákokat és a max 6 cm átmérőjű és egy méter hosszúra darabolt  és kötegelt nyesedéket, max 1mmennyiségig, a szállítási napon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Együttműködését köszönjük!

Tájékoztató itt>>>

 

 
Komposztálási tudnivalók
 
Á L L Á S lehetőség!

Társaságunk Munkavállalók jelentkezését várja Gépjárművezetői illetve Rakodói munkakörbe!

Megnyitom >>>

 
2018.04.01-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő ügyfélszolgálati ügyekkel (kivétel Nagylóc település), kérjük keresse a Zöld Híd BIGG Nkft-t.
 
NHKV tájékoztatás!
 
GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ szelektív/elkülönített hulladékokhoz!
 
Értesítés a közszolgáltatási díjat érintő számlázási gyakoriság módosulásáról!
 
Tájékoztató a házhoz menő elkülönített/szelektív hulladék szállításáról!
 
Rezsidíjcsökkentés!
 
DÍJHÁTRALÉKKAL kapcsolatos közérdekű tájékoztató!
 
Tájékoztató a bérlakás-gazdálkodás tevékenység megszűnéséről!
 
Tájékoztatás az IPARI PARK tevékenység megszűnéséről!
Szavazás
Ön szelektáltan gyűjti a hulladékot?
Igen, mindent amit csak tudok
Néha szelektálok
Soha nem szelektálok
Válogatás

Adatvédelmi tájékoztató

 Adatvédelmi tájékoztató

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 35. § g) 38. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéhez közszolgáltatási szerződést kell kötnie, s ezen szerződésben a személyes adatai közül a családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint lakcímét, tartózkodási helyét, értesítési címét kell megadnia. Egyéb adatok megadása csak önkéntesen hozzájárulásával történhet

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 20. §-ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk arról, hogy a szerződésben rögzített adatait harmadik személy számára - a törvényben meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adjuk ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

A Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59 szám alatti közszolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59 szám alatti közszolgáltató kijelenti továbbá, hogy a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez használja fel.

A Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közszolgáltató kijelenti, hogy az adatkezelését kizárólag maga végzi.

Az Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59 szám alatti közszolgáltató az adatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéig, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ideig őrzi meg, majd azt követően gondoskodik az adatokat tartalmazó szerződések megsemmisítéséről.

Az Ön jogainak megsértése esetén az Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Balassagyarmati Törvényszék az illetékes, azonban a per - választása szerint - az Ön lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

  

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft

Letöltés PDF formátumban